Preview Mode Links will not work in preview mode

Bare bra!


Apr 1, 2019

Første episode av podcasten "Bare bra!" er nå ute!

Martine og Marius jobber begge i BaR. I tillegg er de glade i å skravle om små og store, gledelige og ganske alvorlige ting. Som de fleste andre har de også sine fordommer som de prøver å åpne opp om i vår nye podcast. 
I tillegg til faste episoder med inn- og utblikk fra Marius og Martine så kommer det tema-episoder med jevne mellomrom.